RESULTS DAY 1/ VÝSLEDKY DEŃ 1

E 1
E 2
E 3
WTT
JTT
CLUB
MANUFACTURER / VYROBCOVIA
INDIVIDUAL