zpět / back
Přehled penalizací - WBS 1 / 2020
Penalties - WBS 1 / 2020


St.č. Jezdec Spolujezdec Stát Vůz Sk. Penal. Důvod (penalizace)
No. Driver Co-driver Nat. Vehicle Gr. Penal. Reason (penalty)
101 Macháč Adam Machy Race CZ 1993 M 00:15 1 M pozdní do ČK 2(00:10)
1 M Late at TC 2(00:10)

1. předčasný start do RZ 4(00:05)
1st Early start at SS 4(00:05)
103 Kožela Jakub Baklazan legendary race team CZ 1987 M 00:10 1 M pozdní do ČK 2(00:10)
1 M Late at TC 2(00:10)
108 Jochec Jan Cykloservis Krystyník CZ 2002 H 00:05 1. předčasný start do RZ 1(00:05)
1st Early start at SS 1(00:05)
121 Hoang Matěj CZ 2004 H 00:05 1. předčasný start do RZ 4(00:05)
1st Early start at SS 4(00:05)
126 Sláčík Tomáš SBT Fryšták CZ 2004 J 00:30 30 S penalizace sport. komisaře
30 S Penalty by Stewards
411 Lyčka Patrik CZ 2006 S 00:05 5 S penalizace sport. komisaře
5 S Penalty by Stewards